1дф уточнюючий бланк

Вдмтка про одержання штамп органу державно податково служби затверджено наказ державно податково адмнстрац украни 24.12.2010 1020 стор. податковий номер

Відмітка
про одержання (штамп органу державної
податкової служби)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Державної податкової адміністрації
України
24.12.2010
№ 1020

Стор.

податковий
номер
юридичної
особи (податковий номер або серія
та номер паспорта*
самозайнятої фізичної особи)

Форма
№ 1ДФ

Звітний

юридична
особа

Звітний
новий

самозайнята
фізична особа

Уточнюючий

Податковий
розрахунок
сум доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь платників
податку, і сум утриманого з них податку

______________________________________________________________________________
(найменування
юридичної особи чи прізвище, ім’я, по
батькові самозайнятої фізичної особи)

______________________________________________________________________________
(податкова
адреса юридичної особи чи самозайнятої
фізичної особи)

__________________________________

(податковий
номер органу державної
податкової
служби)

(найменування
органу державної податкової служби)

за
_________________________
(звітний
період)

Працювало
у штаті

Сума
податкового боргу станом на 01.01.2011
(грн., коп.)

Працювало
за цивільно-правовими договорами

ПОРЦІЯ


з/п

Податковий
номер або серія
та номер паспорта*

Сума
нарахованого доходу
(грн., коп.)

Сума
виплаченого доходу (грн., коп.)

Сума
утриманого податку (грн., коп.)

Ознака
доходу

Дата

Ознака
подат. соц. пільги

Ознака

(0, 1)

нарахованого

перерахованого

прийняття
на роботу (дд/мм/рррр)

звільнення
з роботи (дд/мм/рррр)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

х

х

х

х

х

х

х

Кількість
рядків

Кількість
фізичних осіб

Кількість
аркушів

Керівник
юридичної особи

_______________
(підпис)

____________
(ініціали,
прізвище)

______________
(тел.)

Дата
подання

(податковий
номер або серія
та номер паспорта*
керівника юридичної особи)

Головний
бухгалтер

_______________
(підпис)

____________
(ініціали,
прізвище)

______________
(тел.)

(податковий
номер або серія
та номер паспорта*
головного бухгалтера)

Наведена
інформація є вірною

Самозайнята
фізична особа

_______________
(підпис)

____________
(ініціали,
прізвище)

______________
(тел.)

(податковий
номер або серія
та номер паспорта*
самозайнятої фізичної особи)

_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _
Заповнюється службовими особами
органу державної податкової служби

М.
П.

Відмітка
про внесення даних до електронної
бази податкової звітності «___»
____________ 20 __ року

__________________________________________________________________________________
Службова
особа органу державної податкової
служби (підпис,
ініціали, прізвище)

*Для
фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової
служби і мають відмітку у паспорті.

Директор
Департаменту оподаткування фізичних
осіб

С.П. Дусяк

Соседние файлы в папке ПК

 • #
 • #

  22.03.201549.66 Кб7Реєстр виданих та отриманих податкових накладних.xls

 • #
 • #
 • #
 • #

Темы: Форма 1ДФ, НДФЛ в Украине (ПДФО — прибутковий податок), Бланки отчетов.

Скачать бланк 1-ДФ (бесплатно) — можно по ссылке Бланк 1-ДФ.rar.

Смотрите такжe: 1дф уточнюючий бланк Пример заполнения 1ДФ.

Бланк 1-ДФ утвержден приказом MинФина №4 oт 13.01.2015 гoда.

Предыдущий был утвержден приказом государственной налоговой администрации №1020 oт 24.12.2010г.

Форма сдается ежеквартально в течение 40 календарныx дней, следующих за последним календаpным днем прошедшего отчетного квартала.

Смотрите также тематические сборники:
r87402 ПДФО / НДФЛ
r87402 Єдиний соціальний внесок / Единый социальный взнос
r87402 Військовий збір / Военный сбор

Другие страницы по теме Бланк 1-ДФ :

 • Уточнюючий розрахунок 1-ДФ.
 • Исправление ошибок в 1-ДФ.
 • Штрафы за 1-ДФ.
 • 1дф уточнюючий бланк Индексация зарплаты
 • < Налоговый агент
 • Бланк 1ДФ >

Порядок заповнення та подання податкового розрахунку за формою №1ДФ затверджений наказом МФУ від 13.01.2015 р. № 4.

Звітний новий та уточнюючий податкові розрахунки заповнюють за однаковим порядком. На підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку подають новий та уточнюючий податковий розрахунок. Він містить інформацію лише за рядками й реквізитами, які уточнюють. Також використовують інформацію з повідомлень про виявлені помилки, які відправляють контролюючі органи до податкового агента.

Коригування показників розділу I податкового розрахунку:

-для виключення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 указати «1» — на виключення рядка;

-для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 указати «0» — на введення рядка;

-для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію та ввести правильну інформацію. Тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 9 указують «1» — рядок на виключення, а в другому — «0» — рядок на введення.

Коригування показників розділу II податкового розрахунку:

підрозділ «Оподаткування процентів»:

— для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Оподаткування процентів — виключення**» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Оподаткування процентів» відобразити правильну інформацію;

підрозділ «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею»:

-для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею — виключення***» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» відобразити правильну інформацію;

підрозділ «Військовий збір»:

-для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Військовий збір — виключення****» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Військовий збір» відобразити правильну інформацію.

Джерело: ДФС у Київській області.

Підписуйтеся на наш канал у Telegram і сторінку в Facebook, щоб завжди бути в курсі бухгалтерських подій.

1дф уточнюючий бланк

Нагадаємо, що форма Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затверджені наказом Міністерства фінансів України  від 13.01.2015 № 4 (далі – Порядок).
Уточнюючий податковий розрахунок подається при необхідності проведення коригувань податкового розрахунку після закінчення строку його подання. Уточнюючий податковий розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди (п. 4.3 Порядку).
При поданні уточнюючого податкового розрахунку у клітинці «Уточнюючий» проставляється відмітка (п. 3.1 Порядку).
Відповідно до п. 4.4 Порядку порядок заповнення звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків є однаковим. Звітний новий та уточнюючий податкові розрахунки подаються на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містять інформацію лише за рядками й реквізитами, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контролюючими органами до податкового агента.

Коригування показників розділу I:

 • для виключення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 указати «1» — на виключення рядка;
 • для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 указати «0» — на введення рядка;
 • для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію відповідно до абзацу другого цього пункту та ввести правильну інформацію відповідно до абзацу третього цього пункту, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 9 вказується «1» — рядок на виключення, а в другому – «0» — рядок на введення.

Коригування показників розділу II:

 • підрозділ «Оподаткування процентів»:

для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Оподаткування процентів — виключення**» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Оподаткування процентів» відобразити правильну інформацію;

 • підрозділ «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею»:

для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею — виключення***» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» відобразити правильну інформацію;

 •  підрозділ «Військовий збір»:

для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Військовий збір — виключення****» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Військовий збір» відобразити правильну інформацію.

Відділ організації роботи
Головного управління ДФС у Тернопільській області 

Джерело:

Якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку (п. 50.1 ст. 50 ПКУ).

Форма Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 (далі – Порядок).

Уточнюючий податковий розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди у разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку після закінчення строку його подання (п. 4.3 Порядку).

Порядок заповнення звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків є однаковим. Звітний новий та уточнюючий податкові розрахунки подаються на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містять інформацію лише за рядками й реквізитами, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контролюючими органами до податкового агента (п. 4.4 Порядку).

У разі подання уточнюючого податкового розрахунку у клітинці «Уточнюючий» проставляється відмітка (п. 3.1 Порядку).

Коригування показників розділу I:

Для виключення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 указати «1» – на виключення рядка.

Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 указати «0» – на введення рядка.

Для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію відповідно до абзацу другого цього пункту та ввести правильну інформацію відповідно до абзацу третього п. 4.4 Порядку, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 9 указується «1» – рядок на виключення, а в другому – «0» – рядок на введення.

Коригування показників розділу II:

підрозділ «Оподаткування процентів»:

Для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Оподаткування процентів — виключення**» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Оподаткування процентів» відобразити правильну інформацію.

підрозділ «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею»:

Для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею – виключення***» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» відобразити правильну інформацію.

підрозділ «Військовий збір»:

Для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Військовий збір — виключення****» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Військовий збір» відобразити правильну інформацію.

Довідково: Відповідно до п.п. «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу  за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності з зазначених питань не допускається.

Податкова декларація, розрахунок, звіт (далі – податкова декларація) – документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених ПКУ) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання або відображаються обсяги операції (операцій), доходів (прибутків), щодо яких податковим та митним законодавством передбачено звільнення платника податку від обов’язку нарахування і сплати податку і збору, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку (п. 46.1 ст. 46 ПКУ).

Форма Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ)


Adblock
detector