Акт по оренді приміщення бланк

Особи, як взяли в оренду комерцйне примщення, в обовязковому порядку несуть матеральну вдповдальнсть за орендоване майно. пдписавши акт виконаних робт

Особи, які взяли в оренду комерційне приміщення, в обов’язковому порядку несуть матеріальну відповідальність за орендоване майно. Підписавши акт виконаних робіт за договором оренди, орендодавець тим самим відмовляється від усіх претензій зі свого боку.

Деякі правила складання акту виконаних робіт за договором оренди:

 • Він складається в письмовому вигляді;
 • У ньому вказується порядковий номер, дані, що ідентифікують майно, яке було передано в оренду, номер договору, сума оплати та інше;
 • Акт повинен бути підписаний сторонами договору. Бажано (якщо акт складається на декількох сторінках) підписувати кожну сторінку документа. Це не дозволить вашому недобросовісному партнеру, вилучивши і замінивши окремі сторінки, пред’явити до вас будь-які особливі вимоги;
 • У тексті документа вказується, що обсяг зобов’язання було виконано повністю, оплата проведена без порушень, до утримання приміщення ніяких претензій немає.

Акт виконаних робіт необхідний для надання в різні органи державної влади, наприклад, в разі податкової чи іншої перевірки.

 •  

Якщо договір оренди укладено між фізичними особами, то акт виконаних робіт зазвичай не складається. Зазначений документ доцільно складати при укладенні договору між юридичними особами або фізичною та юридичною особою.

Такий акт може стати в нагоді в разі появи розбіжностей з орендодавцем.

Наприклад, власник приміщення захотів розірвати з вами договір через «недотримання вимог, що пред’являються до майна, отриманого в оренду».

Він заявляє, що майно, що здається в оренду, використовувалося вами не за призначенням, що призвело до погіршення його стану. У подібних ситуаціях, вам істотно допоможуть укладені раніше акт виконаних робіт і акт прийому-передачі майна за договором.

У разі відсутності даних претензій в зазначених актах, ви без зусиль зможете відстояти свої інтереси.

Акт виконаних робіт з оренди приміщення зразок, бланк, скачати

Дорогі читачі! Наші статті розповідають про типові способи вирішення юридичних питань, але кожен випадок носить унікальний характер.

8 (812) 409-49-19
Санкт-Петербург, Ленінградська область

8 (800) 350-30-02
Федеральний номер (дзвінок безкоштовний для всіх регіонів Росії)!

Акт виконаних робіт з оренди приміщення: зразок

Схожі статті

 • Яким числом виписувати акт виконаних робіт за оренду нежитлового приміщення

 • Заява на розірвання договору оренди нежитлового приміщення зразок

 • Акт огляду прихованих робіт зразок заповнення та бланк скачати безкоштовно, дізнатися реквізити

Найму житлового приміщення

м __________________ «______» ________________ ________ г

Г-н / жа _______________________________________________________________________. далі іменований «Орендодавець», з одного боку, і Г-н / жа ________________________________________________________. далі іменований «Наймач», з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ЦЬОГО ДОГОВОРУ.

1.2. Приміщення належить наймодавця на підставі:

1.3. Протягом всього терміну найму спільно з Наймачем в квартирі будуть проживати:

1.4. Термін найму зазначеного приміщення встановлюється з _____ _____________20 ___ р

по _____ ____________ 20 ___ г.

1.5. У разі згоди сторін, термін Договору продовжується самостійно.

2. Права та обов’язки сторін.

 • Надати вказане приміщення Наймачеві з _____ ____________ 20 __ року.
 • Забезпечити вільний доступ Наймачеві в приміщення;
 • Відвідувати приміщення не більше одного разу на місяць, з повідомленням Наймача не менше ніж за 24 години до передбачуваного відвідування;
 • При виїзді Наймача повернути в обов’язковому порядку суму гарантійного платежу (застави) при виконанні Наймачем п.п. 1.4; 2.2; 3.2; 3.7, 3.8; 3.9.

2.2. Наймач зобов’язується:

3. ПЛАТЕЖІ І РОЗРАХУНКИ.

3.1. Місячна плата за використання приміщення становить ___________ (____________________________)

рублів РФ, всі розрахунки проводяться в рублях РФ.

3.2. Надалі оплата буде проводитися щомісячно, далі не пізніше ____ числа кожного поточного місяця.

3.3. В якості гарантійного платежу (застави), Наймачем внесена сума в розмірі

____________ (_________________________________________________) рублів РФ.

3.3.1. Гарантійним платежем (заставою) вважати (зайве викреслити):

 • Авансируемая орендна плата в якості останнього місяця проживання при дотриманні Наймачем п. 1.4; 2.2; 3.7; 3.8; 3.9.
 • Страховий депозит, який повертається Наймодавцем після закінчення терміну проживання при дотриманні Наймачем п. 1.4; 2.2; 3.7; 3.8; 3.9.

3.4. На момент підписання цього Договору, Наймач передав наймодавця суму в розмірі ____________ (__________________________________________________) рублів РФ.

3.5. Розмір орендної плати не підлягає зміні без письмової угоди обох сторін.

3.6. Комунальні платежі здійснює _________________.

3.9. Електроенергію оплачує _________________

4. Відповідальність сторін.

4.1. У разі дострокового припинення найму і розірвання даного Договору, кожна сторона зобов’язана попередити іншу сторону не пізніше, ніж за ________ (_________) календарних днів до дати передбачуваного припинення найму.

4.2. Дострокове припинення найму і розірвання даного Договору можливе у випадках порушення Наймодавцем або Наймачем своїх зобов’язань за цим Договором.

4.3. У разі дострокового розірвання даного Договору з ініціативи Наймодавця, раннє зазначеного терміну закінчення, в силу його особистих, непередбачених обставин, але при дотриманні Наймачем всіх його зобов’язань, зазначених в пунктах 1.4; 2.2; 3.2; 3.7; 3.8; 3.9, Орендодавець зобов’язується повернути Наймачеві частина раніше внесеної оплати користування житловим приміщенням за фактично непрожите час, а також заставу (п. 3.3), при цьому Наймодавець зобов’язаний надати Наймачеві проживати в квартирі протягом п’ятнадцяти календарних днів понад оплаченого періоду на безоплатній основі.

4.4. У разі дострокового розірвання даного Договору з ініціативи Наймача, але при дотриманні Наймодавцем всіх його зобов’язань, зазначених в пунктах 1.4; 2.1; 3.5, авансируемая орендна плата, за непрожиті, передплачені дні Наймачеві; не повертається.

4.5. За несвоєчасну оплату найму Наймач оплачує пені з розрахунку __ (__)% від простроченої суми за кожен день прострочення. У разі прострочення оплати понад десяти днів Наймодавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку

4.6. Сторони провели взаємну перевірку особистих документів і документів, що підтверджують право розпоряджатися цією квартирою.

4.7. Наймодавець підтверджує згоду осіб, прописаних або мають право розпоряджатися цією квартирою з умовами цього Договору, а так само, що дане приміщення нікому не продане, не закладено, не є предметом судового спору і не перебуває під арештом.

4.8. Сторони підтверджують, що ознайомлені з усіма умовами цього Договору, повністю згодні з ними і особисто несуть відповідальність за їх дотримання.

 •  

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ.

5.1. При виникненні спірних ситуацій, не передбачених умовами цього Договору, Орендодавець та Наймач вирішують їх самостійно шляхом обопільною домовленістю або в установленому законом порядку.

5.2. При виникненні форс-мажорних обставин, а саме: введення воєнного чи надзвичайного стану, стихійні лиха, зміни в чинному законодавстві, що роблять неможливим виконання сторонами зобов’язань за цим Договором або істотно впливають на їх виконання, а також дію іншої непереборної сили, сторони не несуть відповідальності за виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

5.3. Перераховані в пункті 1.3. цього Договору особи, які проживають разом з Наймачем, несуть всі обов’язки по його виконанню нарівні з Наймачем.

5.4. Цей Договір складений в ___ (___) примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

6. Додаткові умови.

д. _________, корп. ____. від «_____» _______________ 20 ____ г.

АКТ ПЕРЕДАЧІ МАЙНА

Наймодавець передає, а Наймач приймає Квартиру з перебувають в ній майном (потрібне підкреслити):

 • за погодженням сторін опис майна не складалася,
 • Квартира здається без меблів,
 • до опису включено:
 1. __________________________________________________________________________________________
 2. __________________________________________________________________________________________
 3. __________________________________________________________________________________________

Наймодавець передає, а Наймач приймає Квартиру з наступними показниками:

 1. Показання електролічильника на момент передачі:

Денний тариф — _________________ Нічний тариф — _________________

 1. Показання лічильника води на момент передачі:

Гаряча вода — _________________ Холодна вода — _________________

 1. Сантехнічне обладнання (потрібне підкреслити):
  • справно,
  • потребує ремонту або заміни,
  • інше
 1. Електропроводка та обладнання (потрібне підкреслити):
  • справно,
  • потребує ремонту або заміни,
  • інше
 1. Телевізійний кабель (потрібне підкреслити):
  • справно,
  • Відсутнє,
  • потребує ремонту або заміни,
  • інше
 1. Загальний стан Квартири (потрібне підкреслити):
 • свіжий ремонт,
 • не вимагає ремонту,
 • відповідає санітарним нормам,
 • требует ремонта,
 • інше
 1. Наймодавець передає, а Наймач приймає _______ (____) повних комплектів ключів від Квартири.

Знайдені документи по темі laquoдоговор здачі квартири »

Договір оренди житлового приміщення → Акт здачі квартири орендарю (до договору оренди житлового приміщення)

Договір оренди житлового приміщення → Договір оренди квартири з актом здачі-приймання

договір найму житлового приміщення м «» г ми, що нижче підписалися: г-н / жа. далі іменований «наймодавця.

Договір купівлі-продажу нерухомості → Договір купівлі-продажу квартири. Акт прийому-передачі квартири

договір купівлі-продажу квартири «» 20 р іменований надалі «сторона-1», з одного боку, і.

 • Акт прийому-здачі робіт (додаток до договору доручення на купівлю / продаж товару)

  Договір доручення, представництва → Акт прийому-здачі робіт (додаток до договору доручення на купівлю / продаж товару)

  до договору доручення nо. від «» 20 р акт nо. від «» 20 р іменований надалі (найменування організації) «довірить.

  Позовні заяви, скарги, клопотання, претензії → Претензія за договором ремонту квартири

  Договір купівлі-продажу нерухомості → Договір купівлі-продажу квартири

  договір купівлі-продажу квартири гір. (пос.) «» 20г. ми, гр. (Прізвище та ініціали повністю), що проживає. і гр. (Прізвище та ініціали повністю), прожи.

  Договір оренди житлового приміщення → Договір про оренду квартири

  Договір оренди житлового приміщення → Акт повернення квартири до договору найму

  акт повернення квартири до договору найму № від «» 20г. м «» 20 р іменований надалі наймодавець, з одного боку, і. іменуємо.

  Захист прав власності → Зразок. Договір про розподіл квартири

  договір про розподіл квартіридоговор (місце і дата укладення договору прописом) ми, гр. паспорт: серія nо. виданий.

  Договір купівлі-продажу нерухомості → Договір про продаж квартири

  Договір застави і застави → Договір застави приватизованої квартири

  договір застави приватизованої квартири р n «» 20 р комерційний банк. іменований надалі «заставодержатель», в особі.

  Договір міни нерухомості, цінних паперів → Зразок. Договір про обмін квартир

  Договір купівлі-продажу нерухомості → Договір купівлі — продажу квартири за дорученням

  договір купівлі-продажу квартири м «» 20 р ми, що нижче підписалися: (вказати прізвище, ім’я, по батькові продавц.

  Договір міни нерухомості, цінних паперів → Зразок. Договір міни квартир

  (Місце та дата укладення договору прописом) ми, гр. паспорт: серія nо. виданий. гр. паспорт: серія nо. виданий. діюча (ий) за себ.

  Договір купівлі-продажу нерухомості → Договір купівлі-продажу квартири (варіант 2)

  договір купівлі-продажу квартири Харків двохтисячного року ми, що нижче підписалися, 20 року народження, паспорт № виданий отде.

  Схожі документи

  Акт здачі квартири орендарю (до договору оренди житлового приміщення)

 • Договір на право користування службовою житловою площею (договір суборенди)
 • Договір про вселення на житлову площу в квартиру
 • Договір про оренду квартири
 • Про розділ «Зразки договорів»

  Сайт Договір-Юріст.Ру надає можливість знайти і завантажити безкоштовно бланки або заповнені зразки договорів, заяв, протоколів, рішень і статутів. Документ «Договір оренди квартири з актом здачі-приймання» надано для вас в різних форматах: онлайн-версія, DOC, PDF, RTF, ODT, XLS та ін.

  Однак ви повинні пам’ятати, що це всього лише зразок документа «Договір оренди квартири з актом здачі-приймання» і потребує юридично грамотному доведенні бланка під потреби фізичної чи юридичної особи. І пам’ятайте: Будь-які ділові відносини повинні бути закріплені договором — ніяких усних домовленостей. Папір і підпис — найкращий доказ ваших намірів.

  Схожі статті

  • Договір оренди квартири — бланк зразок 2019

  • Як заповнювати договір оренди квартири — оренда

  • Договір купівлі-продажу квартири 2019 рік проект зразок форма бланк безкоштовно скачати

 • Акт, за допомогою якого передається приміщення (як житлове, так і нежитлове) — це фінальна стадія укладення або розірвання договору оренди. Тому необхідно знати, що собою являє цей документ.

  Зі статті дізнаєтеся про види передавальних актів і які до них пред’являються вимоги. Як він складається і підписується, а також яке його значення на практиці.

  Що це таке?

  Актом прийому-передачі є документ, який підписують обидві сторони договору оренди нерухомого майна (в першу чергу нежитлового — однак цей акт може бути використаний і в стосунках з приводу житлової нерухомості). За допомогою цього документа сторони фіксують такі моменти:

  • Договір був укладений.
  • Виконання його почалося.
  • Приміщення було передано від орендодавця до орендаря.
  • Орендар прийняв приміщення в тому вигляді, в якому воно знаходиться, і не має претензій за якістю.
  • Якщо претензії є — сторони узгодили їх підстави. Тим самим, якщо переданому нежитлового приміщення було завдано якоїсь додаткової шкоди — то з цього приводу орендар і орендодавець домовлятимуться додатково, а збиток не буде автоматично покладено на орендаря.

  Обов’язковість укладення акта випливає з норм ст. 655 ГК РФ. Згідно з ними, передача в порядку оренди будівлі, споруди чи іншого об’єкта нерухомості повинна бути оформлена передавальним актом або іншим аналогічним документом, підписаним обома сторонами договору.

  З того моменту, як акт був підписаний під час укладання договору, вважається, що орендодавець свої обов’язки повністю виконав. Якщо ж підписання акта було пов’язано вже з розірванням договірних відносин з якого б то не було основи — вважається навпаки, що свої обов’язки виконав орендар, який, прийнявши майно, після закінчення договору повернув нежитлову нерухомість в належному стані.

  Важливо! Передавальний акт однозначно зафіксовано лише в параграфі 4 глави 34 ЦК РФ.

  У цьому розділі йдеться про оренду будівель і споруд. Однак, хоча по відношенню до житлової нерухомості і застосовуються інші норми ЦК РФ, передавальний акт і там є важливим документом, здатним заздалегідь вирішити безліч проблем.

  Навіщо потрібен?

  За допомогою акту здачі-приймання сторони договору оренди нерухомості (як житлової, так і нежитлової) фіксують такі обставини:

  • Факт того, що договір реалізований (при укладенні оренди) або виконаний (при розірванні договору по якомусь із передбачених законодавством обставин).
  • Факт того, що сторони не мають один до одного претензій з приводу стану об’єкта, щодо якого було підписано акт.
  • У тому випадку, якщо претензії все-таки є — то їх обсяг і спрямованість.

  види

  Щодо документів, що стосуються прийому-передачі нежитлового нерухомого майна, ніякій класифікації законодавство не передбачає.

  Однак на практиці передавальні акти, що складаються при таких договорах, можуть бути розділені на наступні групи:

  1. За моменту складання: підготовлювані при укладенні договору і оформляються при його розірвання за будь-якої підстави (закінчення строків, інтерес якийсь із сторін, порушення умов і т. д.).
  2. По ситуації: фіксують відсутність порушень — і визначають недоліки переданих в оренду приміщень за якістю.

  ГК РФ і інше законодавство не фіксує окремі види передавальних актів. Більш того, кодекс та інші нормативні акти, які спираються на нього, прямо не передбачають ніяких нормативів щодо того, яким має бути зміст передавальних актів. Тому вибір форми і змісту цього документа залежить від того, які конкретно відносини повинні бути їм скріплені.

  Вимоги до документу

  Конкретних вимог до того, як саме має виглядати цей документ, а також що саме він повинен містити, чинне законодавство не передбачає. Проте, можна, виходячи зі змісту інших нормативних актів, що стосуються нерухомого майна, зробити наступні висновки:

  1. В акті не повинен бути вказаний термін понад один рік. Згідно із законом, будь-яка угода з нерухомістю повинна бути укладена і зареєстрована в Росреестра з урахуванням норм ФЗ «Про державну реєстрацію нерухомості». Про те, коли потрібна реєстрація договору оренди, читайте тут.

   Однак це правило не стосується тих випадків, коли умови договору хоча і передбачають термін менший, ніж 1 рік — але в ньому є умови про пролонгацію на той самий строк на тих же умовах.

  2. В акті повинно бути відображено той стан нерухомого нежитлового майна, яке було на момент його підписання. Якщо мали місце якісь недоліки, які не відображені в цьому документі — то їх необхідно доводити окремо в рамках процесу, передбаченого ЦПК РФ або АПК РФ.
  3. Акт повинен складатися в письмовому вигляді. По відношенню до нерухомості (не важливо, житловий або нежитловий) повинні використовуватися ті форми документації, які передбачені для конкретних обсягів правовідносин. Стосовно до нерухомого майна це означає, що будь-який перехід права повинен бути зафіксований в Росреестра, причому із зазначенням документів, на підставі яких укладається договір,
  4. Якщо конкретне правовідношення вимагає нотаріального оформлення — то акт вважається що має юридичну силу лише після того, як нотаріус зробить дії, передбачені законодавством.
  • Завантажити бланк акту прийому-передачі нежитлового приміщення за договором оренди
  • Завантажити зразок акта прийому-передачі до договору оренди нежитлового приміщення

  Пропонуємо Вам ознайомитися з іншими корисними матеріалами нашого сайту про оренду нежитлових приміщень. Ознайомтеся з тим, як фізичній особі правильно здати в оренду нежитлове приміщення, як відбувається оренда юридичною особою і особливості оренди у ВП.

  Як повинен складатися?

  У тих випадках, коли договір оренди припинив свою дію, і об’єкт нерухомості повинен бути переданий назад від орендаря до орендодавця, в ньому потрібно відобразити такі моменти:

  • Підстави, за якими припинилися правовідносини орендаря і орендодавця.
  • Зазначені недоліки приміщення, які перешкоджають використанню його за призначенням.
  • Термін, протягом якого повинні бути виправлені виявлені недоліки.
  • Особа, відповідальна за виконання виявлених недоліків.
  • Підписи та реквізити сторін — як орендаря, так і орендодавця.

  В цілому немає особливої ​​різниці між тим, чи була предметом відносин нерухоме майно: питання однаково вирішується і щодо квартир, і тимчасових пунктів проживання.

  Виходячи з виявлених даних, використання актів прийому-передачі є корисним діловим звичаєм. І хоча ці акти мало поки використовуються на практиці, їх результат говорить сам за себе.

  Дивіться відео: З 1 грудня 2018 року нова ПН та РК (March 2022).

  АКТ ПОВЕРНЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ

  м. __________                         «___» _________ 20__ р.

  Закрите акціонерне товариство «___________», іменоване надалі «Орендодавець», в особі Генерального директора ________________ діє на підставі Статуту, з одного боку, і
  Відкрите акціонерне товариство «__________________________________», іменоване надалі «Орендар», в особі Генерального директора __________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, іменовані надалі «Сторони», склали цей Акт повернення нежитлових приміщень (далі – Акт) про наступне :

  У зв’язку із закінченням терміну дії договору оренди нежитлових  приміщень від «__» __________ 20__ року (далі – Договір), Орендар повертає, а Орендодавець приймає нежитлові приміщення загальною площею ___ (_______________) кв.м., розташовані на ____________________ поверсі будівлі , розташованого за адресою:

  ___________________________________________________________ (далі – «Приміщення»), надані в оренду Відкритому акціонерному товариству «______________________________» за договором оренди нежитлових приміщень від «__» __________ 20__ року між Відкритим акціонерним товариством «_________________» і Закритим акціонерним товариством «____________________» ( далі – «Договір»).

  1. Приміщення знаходяться в задовільному стані з урахуванням нормального зносу.
  2. Водопровідні комунікації, система опалення, електропостачання, вентиляції і кондиціонування знаходяться в справному стані.
  3. Товариство з обмеженою відповідальністю «_____________» не має претензій до Відкритого акціонерного товариства «_____________________» щодо вищевказаних Приміщень.
       4. Цей Акт складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один для Орендодавця, другий – для Орендаря.
  1. ПОДПИСИ СТОРОН

  Від Орендодаця:                                                      Від Орендаря:

  _______ «_______________»                                        ______ «_______________»

  Генеральний директор                                             Генеральний директор

  _______________/______________/                          ________________ /_______________/

  Більше 45 % громадян РФ стикаються з житловою проблемою. Покупка нерухомості для багатьох сімей недоступна з-за її високої вартості, величезні процентні ставки за іпотечними програмами також не дозволяють вирішити питання, залишається скористатися досить поширеною внаслідок популярності послугою – орендувати житлове приміщення.

  До цього питання необхідно підійти серйозно, проаналізувати ринок оренди, підібрати оптимальні умови, максимально усунути можливі ризики. І лише після цього можна підписувати договір оренди житлового приміщення.

  Підготовчий етап

  Укладення договору оренди житлового приміщення – це фінальне дію всієї проведеної роботи. Кожен потенційний орендар на початковому етапі вибирає об’єкт нерухомості (будинок, квартиру, дачу), його розташування, відповідну інфраструктуру.

  Наступним етапом є процес зіставлення аналогічних варіантів щодо вартості, умов найму, термінів і т. д. Перевірку юридичної сторони майбутньої угоди краще довірити професіоналові. Документи, що підтверджують права власника на нерухомість, згода всіх власників об’єкта і безліч інших нюансів необхідно ретельно вивчити перед підписанням договору.

  Оренда або найм

  Правовідносини, що виникають між громадянами (фізичними особами), регулюються Цивільним Кодексом РФ. Договір оренди житлового приміщення за участю орендаря і орендодавця потрапляє під дію глави 35 ЦК. При вивченні зазначеної глави можна виділити кілька пунктів, обов’язкових для складання оптимальної форми документа.

  Договір оренди в 90 % випадків укладається між фізичними особами, 10 % угод проводяться з юридичними особами. Підприємства мають право надавати своїм співробітникам квартири для тимчасового проживання, при цьому більшість не має у власності житлового фонду. У цьому випадку практикується найм приміщень у фізичних осіб (власників квартири, кімнати), а між власником і юридичною особою укладається договір оренди житлового приміщення.

  Обов’язковою умовою підписання документа є його державна реєстрація, яка вигідна обом сторонам. Власник (орендодавець) отримує гарантії виконання всіх пред’явлених вимог, організація (орендар) має право на відображення відповідних платежів у складі витрат. У законодавстві РФ на поточний момент договір оренди житлового приміщення з фізичною особою, укладений між громадянами, регламентується як наймання. Однак у повсякденному житті ці поняття тотожні.

  Реєстрація документа

  Власник житлової площі, яка на даний проміжок часу не використовується, може здати її в оренду фізичній особі або підприємству з метою отримання додаткового доходу. У цьому випадку часто задається питання, чи є обов’язковою реєстрація договору оренди житлового приміщення. Однозначної відповіді немає, необхідно враховувати всі нюанси угоди.

  При підписанні договору між власником (фізичною особою) і організацією (юридичною особою) реєстрація обов’язкова, це відповідає інтересам обох сторін. Договір найму (оренди) житлового приміщення, підписаний громадянами, підлягає реєстрації за обопільним бажанням або при терміні дії більше 11 місяців.

  Також не підлягають обов’язковій реєстрації угоди, які не передбачають отримання наймодавцем доходу, тобто договір безоплатної оренди житлового приміщення. Даний тип домовленостей можливий між родичами або сім’ями, підтримують дружні відносини. Процес реєстрації полягає у внесенні відповідних даних в ЕГРП (державний реєстр прав). Для цього одна з сторін надає перераховані документи:

  • Заява на реєстрацію.
  • Договір (укладений) оренди житлового приміщення (в двох примірниках, якщо є третій учасник, то в трьох).
  • Квитанція (копія та оригінал) про оплату державного мита.
  • Експлікація житлового об’єкта нерухомості (паспорт, його попередньо замовляють у БТІ).

  Після цього договір оренди житлового приміщення стає юридично правомочним. Хоча найчастіше угода узаконюється нотаріальним посвідченням або грамотно складеним типовим договором.

  Договір оренди житлового приміщення: зразок

  Зобов’язання сторін, що виникають у результаті наймання об’єкта нерухомості, необхідно закріпити в письмовій формі. Складається договір оренди житлового приміщення, підписаний усіма учасниками правочину, кожному з яких надається примірник документа. На практиці застосовується декілька форм бланка, розроблених за єдиним стандартом. Обов’язковими пунктами документа є:

 • Інформація про орендаря та орендодавця.
 • Відомості про предмет договору.
 • Відповідальність сторін (обов’язки і права).
 • Вартість (ціна) договору та порядок розрахунків.
 • Строк (термін) дії.
 • Розірвання договору оренди житлового приміщення (порядок, причини, умови).
 • Додаткові умови.
 • Підписи сторін.
 • Параграф 1

  Найменування договору, номер, дата складання, вказуються в якості початкової інформації в будь-якому варіанті типових бланків. Нижче слідують особисті дані орендаря і орендодавця. Обов’язковими реквізитами в даному випадку служать прізвище, ім’я, по батькові, дані паспорта (серія, номер документа, ким і коли виданий), адресу прописки, номери контактних телефонів. Кожна сторона договору в подальшому тексті іменується відповідно до правової позиції – орендар чи орендодавець.

  Параграф 2

  Містить інформацію про предмет договору, тобто орендованому об’єкті нерухомості. Зазначений у параграфі 1 орендодавець надає у тимчасове користування орендарю приміщення (вказується тип кімната, дача, квартира, будинок тощо), який розташований за адресою (місто, район, вулиця, № будинку, квартира). Далі слідує опис об’єкта: під’їзд, поверх, кількість кімнат, вся інформація про предмет договору за бажанням орендодавця.

  В даному розділі також обов’язково зазначається документ, що підтверджує власність на житлову нерухомість, який є підставою для угоди. У разі наявності декількох власників останні перераховуються з переліком дозвільних документів (доручень) на ім’я одного власника, який виступає в якості сторони договору. Перед підписанням документа необхідно підтвердити повноваження орендодавця і перевірити достовірність наданих ним даних. Сам предмет договору (житлова нерухомість) повинен відповідати призначенню використання, тому попередній перегляд орендарем об’єкта бажаний.

  Параграф 3

  Обов’язки і права кожної із сторін договору прописуються в повному обсязі для гарантії безпеки операції. Загальні положення мають наступний вигляд:

  1. Обов’язки орендаря:

  1.1. У зазначений строк і у визначеній сумі виробляти всі види оплат, передбачених підписаним договором.

  1.2. Експлуатувати об’єкт житлової нерухомості за його прямим призначенням.

  1.3. Забезпечувати доступ орендодавця майна у встановлені договором терміни і за об’єктивної необхідності.

  1.4. Своєчасно повідомляти власника про всі несправності об’єкта нерухомості і переданого за ним майна.

  1.5. Всі дії, пов’язані з перебудовою (реконструкцією, модернізацією) об’єкта, проводити з письмової згоди власника.

  1.6. Після закінчення періоду дії договору звільнити орендований об’єкт.

  1.7. При завданні шкоди об’єкту нерухомості або майна повністю відшкодувати власнику його вартість.

  2. Обов’язки орендодавця:

  2.1. Надати другій стороні у встановлені терміни об’єкт житлової нерухомості в стані, придатному для експлуатації (акт прийому-передачі об’єкта повинен бути підписаний обома сторонами, складений у двох примірниках і бути невід’ємною частиною договору).

  2.2. Надати гарантії того, що приміщення на поточний момент не перебуває в заставі, не є об’єктом судового розгляду, звільнено від претензій третіх осіб, не здається в оренду іншому орендарю.

  3. Права орендодавця:

  3.1. Власник приміщення має право здійснювати контроль за використанням майна. За погодженням з орендарем він має право відвідувати об’єкт нерухомості обумовлену кількість разів в певний час.

  У разі здачі квартири в оренду з майном (меблі, побутова техніка, предмети інтер’єру тощо) в акті передачі відображається кількість одиниць та їх стан на момент отримання у користування. Розірвання договору оренди житлового приміщення відбувається після кількісної звірки всіх вказаних об’єктів, їх стан оцінюється з урахуванням амортизації за час експлуатації.

  Параграф 4

  Вартість оренди нерухомості в договорі вказується за бажанням сторін (як щомісячна плата або загальною сумою за весь період найму). Документ містить вказівку на конкретну дату внесення чергової суми. Залежно від попередньої домовленості сторін сума може бути фіксованою або змінюватися протягом періоду оренди.

  У договорі прописуються зобов’язання по оплаті послуг зв’язку (Інтернету), комунальних послуг, також обумовлюються строки їх внесення і порядок (через власника або безпосередньо постачальникам). Деякі види договорів передбачають передачу орендодавцю певної гарантійної суми, що повертається орендарю після закінчення строку угоди за вирахуванням наявної на той момент заборгованості.

  Параграф 5

  Договір оренди житлового приміщення може бути довгостроковим або короткостроковим. Залежно від цього виникає необхідність його реєстрації в державних органах та податкової інспекції. При терміні угоди від 1 до 11 місяців вона є короткостроковою, на період більше року – довгострокової. В пункті 5 вказується дата початку і закінчення договірних відносин, окремим пунктом прописується можливість пролонгації.

  Параграф 6

  Всі інші умови відображаються у пункті «додаткові». Зокрема, обговорюється порядок вирішення спорів і врегулювання розбіжностей між сторонами договору. Прописується кількість та назва документів, що є частиною даного документа, зазначається порядок підписання додаткових угод і т. д. Також у додаткових умовах прописується кількість проживаючих у приміщенні осіб із зазначенням дітей (у віці до 18 років).

  Параграф 7

  Заключним пунктом договору є підписи сторін. Власник приміщення (або особа, відповідним чином уповноважена), підписує документ як орендодавець. Наймач житла розписується в якості орендаря. Аналогічним чином підписується документ з передачі об’єкта нерухомості, після чого договір вважається що вступив в законну силу.

  Скачати бланк договору оренди житлового приміщення


  Adblock
  detector