Автобіографія бланк на українській мові скачати

Автобографя - це опис свого життя. цей документ характеризуться незначним рвнем стандартизац. головн вимоги пд час його написання - вичерпнсть

Автобіографія
— це опис свого життя. Цей документ
характеризується незначним рівнем
стандартизації. Головні вимоги під час
його написання — вичерпність потрібних
відомостей і лаконізм викладу. В
автобіографії обов’язково зазначають;

1.
Назву документа.

2. Прізвище,
ім’я, по батькові.

3.
Дату народження.

4.
Місце народження (місто, село, селище,
район, область, країна).

5.
Відомості про навчання (повне найменування
всіх навчальних закладів, у яких довелося
вчитися).

6.
Відомості про трудову діяльність
(стисло, в хронологічній послідовності
назви місць роботи й посад).

7.
Відомості про громадську роботу (всі
її види).

8.
Стислі відомості про склад сім’ї (батько,
мати, чоловік, дружина, діти).

9.
Дата написання й підпис автора.

Заголовок
(Автобіографія) пишеться посередині
рядка, трохи нижче за верхнє поле. Кожне
нове повідомлення слід починати з
абзацу. Дата написання ставиться ліворуч
під текстом, підпис автора — праворуч.
Автобіографія має дві форми: автобіографія
— розповідь з елементами опису й
характеристикою згадуваних у ній людей,
автобіографія — документ з точним
поданням фактів.

Автобіографія
— обов’язковий документ особової справи.

Зразок
автобіографії:

АВТОБІОГРАФІЯ
Я, Максименко Тарас Вячеславович,
народився 13 грудня 1971 року в м. Києві.

1978
року пішов у перший клас середньої школи
№ 185 м. Києва. Після закінчення 9 класів
1985 року вступив до Юридичного ліцею м.
Києва, який закінчив 1987 року із золотою
медаллю.

1988
року вступив на юридичний факультет
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка. За час навчання
в університеті був старостою групи.

1993
року закінчив повний курс згаданого
університету за спеціальністю
«Правознавство». Після закінчення
університету присвоєно кваліфікацію
юриста. З вересня 1993 року працюю юристом
у Міжнародному фонді «Відродження»
м. Києва.

Склад
сім 7:

дружина
— Максименко Надія Іванівна, 1973 року
народження, вчителька української мови
та літератури середньої школи № 38 м.
Києва;

дочка
— Максименко Олеся Тарасівна, народилася
12 лютого 1989 року.

18
листопада 2011 р. Підпис

Автобіографія
— це документ, у якому особа, що скла­дає
його, подає опис свого життя та діяльності
в хро­нологічній послідовності.

Автобіографія
має бути вичерпною й лаконічною, може
писатися від руки або з використанням
технічних засобів. Залежно від призначення
автобіографія може бути:


автобіографією-розповіддю (укладається
в довільній формі);


автобіографією-документом (точно
викладаються основні факти).

Автобіографія
складається з таких реквізитів:

1.
Назва документа.

2.Текст.

3.
Дата.

4.Підпис,
ініціали, прізвище особи, яка написала
ав­тобіографію.

Основними
складовими частинами тексту автобіографії
є
:

1.
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю,
у називному відмінку).

2.Число,
місяць, рік і місце народження.

3. Відомості
про навчання (роки й місце, одержана
освіта й спеціальність за дипломом
тощо).

4.
Відомості про трудову діяльність (коли,
де, на якій посаді працював автор
автобіографії, останнє місце роботи чи
навчання, посада).

5.
Відомості про громадську роботу,
досягнення, за­охочення, захоплення.

6.
Відомості про батьків (прізвище, ім’я,
по батькові, дата народження, де й ким
працюють, посада або останнє місце
роботи).

7.
Склад родини і стан сім’ї.

8.
Паспортні дані, домашня адреса, номер
телефону.

Зразок
автобіографії

Автобіографія

Я,
Шевченко Василь Павлович, народився 3
листопада 1973 року в м.Лозова Харківської
області.

У
1980 році пішов у перший клас ЗОШ І — III
ступенів № 3 м. Лозова. У 1990 році після
закінчення школи всту­пив до Харківського
державного університету на філологіч­ний
факультет, відділення «Українська мова
та література». У 1995 році закінчив повний
курс згаданого університету за
спеціальністю «Українська мова та
література». Після закінчення університету
присвоєно мені кваліфікацію вчи­теля
української мови та літератури. З вересня
1997 року й до цього часу працюю вчителем
у ЗОШ І—III ступенів № 199 м. Харкова. З
вересня 2005 року заочно навчаю­ся в
аспірантурі при кафедрі української
мови філологіч­ного факультету
Харківського національного університету
ім. В.М. Каразіна.

Маю
перший розряд із шахів, кандидат у
майстри спорту з важкої атлетики. У 2001
році став переможцем конкурсу «Кращий
учитель року Харківщини».

Батько,
Шевченко Павло Вікторович, 1956 року
народ­ження, працює інженером-механіком
в АТП-20164 у місті Лозова Харківської
області.

Мати,
Шевченко Надія Олегівна, 1959 року
народження, працює директором ЗОШ І —
III ступенів №2 м. Лозова Харківської
області.

Склад
сім’ї:

Дружина,
Шевченко Ольга Іванівна, 1975 року
народ­ження, працює вчителем української
мови та літератури в ЗОШ І-ІІІ ступенів
№ 106 м. Харкова; донька, Шевченко Олеся
Василівна, 1999 року народження.

Зараз
проживаю із сім’єю за адресою: 12986, м.
Харків вул. П. Сагайдачного, 9, кв. 12. Тел.
11-23-45. Паспорт серія ММ, № 178254, виданий
РУ МВС України в м. Харкові 9 березня
1999 року.

30
березня 2009 року            
                   
                   
                   
                   
           (Підпис)

Автобіографія (від
гр. аutos – сам, bios – життя, grapho – пишу) –
це опис свого життя.

Автобіографію
складають у довільній формі, але окремі
елементи та реквізити повинні бути в
ній обов’язково. Усі відомості про себе
викладають в оповідальній формі від
першої особи в хронологічній послідовності
(із вказівкою місяця та року) і таким
чином, щоб одержати уявлення про життя,
кваліфікацію та суспільну діяльність
автора автобіографії.

Існують
такі види автобіографії:
автобіографія-розповідь, яку складають
у формі опису, й автобіографія-документ,
у якій викладають точні факти.

В
автобіографії-документі вказують такі
відомості:

– назва
виду документа (автобіографія); 

прізвище, ім’я, по батькові автора
(справжні та колишні, якщо були змінені); 

дата народження; 

місце народження; 

соціальне походження; 

відомості про батьків (прізвище, ім’я,
по батькові (справжні та колишні), дати
народження (смерті), де й ким працюють;
якщо не працюють, то вказують останнє
місце роботи); 

освіта і фах за дипломом; 
— трудова
діяльність


останнє місце роботи або навчання,
посада; 

нагороди та заохочення; 

сімейний стан і склад сім’ї; 

паспортні дані, домашня адреса, номер
телефону.

Внизу
текстової частини вказують дату складання
автобіографії (ліворуч) і підписуються
(праворуч).

Автобіографія
зберігається в особистій справі.

Автобіографія

Автобіографія
Іванова Петра Степановича

Я,
Іванов Петро Степанович, народився 15
січня 1975 р. у родині службовців у місті
Києві.

З
вересня 1982 р. по липень 1992 р. навчався в
Київській середній загальноосвітній
школі №176, де одержав атестат про повну
середню освіту.

Після
закінчення школи в 1992 р. вступив на
навчання до Київського національного
торгово-економічного університету,
який закінчив у липні 1997 р., одержавши
диплом товарознавця.

Із
вересня 1997 р. по серпень 2000 р. працював
товарознавцем на підприємстві «Вікторі».

У
серпні 2000 р. вступив на юридичний
факультет Київського Національного
Економічного університету на спеціальність
«Правознавство», який закінчив у червні
2005 р., одержавши диплом юриста-правознавця.

Із
липня 2005 р. по сьогоднішній день працюю
юрисконсультом у ТОВ «Верес».

У
квітні 2000 р. одружився. Дружина – Іванова
(Васильченко) Ірина Сергіївна, 1980 року
народження, працює викладачем у
Києво-Могилянської академії. Є дочка –
Іванова Анна Петрівна, 2002 року народження.

У
Збройних Силах не служив, оскільки під
час навчання в університеті проходив
підготовку на військовій кафедрі
(лейтенант запасу).

Ні
я, ні мої рідні засудженими не були і
під слідством не перебували.

Паспортні
дані: серія СО, № 752701, виданий Подільським
РУ ГУ МВС України в м. Києві 3 серпня 1991
р.

Прописаний
і проживаю за адресою: просп. Червонозоряний,
171, кв. 13, м. Київ.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #

Автобиография – это описание человеком своей жизни. Ее могут потребовать при поступлении на учебу, работу, в военкомат школьнику.

Как написать автобиографию на украинском языке

Данный документ пишется собственноручно на листе формата А4 либо на специальном бланке размером не более чем на 1 страницу. Форма изложения – свободная, от первого лица единственного числа. Автобиография на украинском языке соответствует общей структуре автобиографиии содержит, как правило, следующие сведения:

 • ФИО автора, дата и место его рождения;
 • место/а учебы, полученное образование, место/а работы в хронологической последовательности;
 • семейное положение;
 • состав семьи;
 • сведения о судимости;
 • прописка и место проживання;
 • дата написания автобиографии и личная подпись автора.

Также в нее можно разместить информацию о хобби, общественной деятельности, наградах, достижениях в работе/учебе.

Приведем пример автобиографии на украинском языке, который можно использовать в качестве шаблона для написания собственной биографии.

Образец автобиографии на украинском языке

АВТОБІОГРАФІЯ

Я, Супруненко Ольга Вікторівна, народилася 14 травня 1985 року в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області у сім’ї економістів. Українка. Громадянка України.

У 1992 році пішла в 1 клас середньої загальноосвітньої школи № 12 м. Кривий Ріг. Закінчила її з відзнакою у 2002 році.

Під час навчання в школі неодноразово брала участь у шкільних та районних олімпіадах з математики, займалася спортом у секції легкої атлетики.

З 2002 по 2007 рік навчалася у Дніпропетровському національному університеті на економічному факультеті. Під час навчання брала активну участь у спортивних змаганнях у складі команди з легкої атлетики.

Після закінчення університету працювала економістом в ТОВ «Аванта». З 2010 року працюю маркетологом-аналітиком у ТОВ «Маркетсистемс».

Заміжня. Склад сім’ї:

Чоловік – Супруненко Віктор Васильович, 1981 року народження, фінансовий аналітик у ТОВ «Будінвест», м. Дніпропетровськ.

Дочка – Супруненко Марія Вікторівна, 2006 року народження, учениця 1 класу ЗОШ № 35, м. Дніпропетровськ.

Ні я, ні мої близькі родичі до кримінальної чи адміністративної відповідальності не притягались, під судом та слідством не перебували. В сім’ї психічно хворих немає. За кордоном родичів не маю.

Зареєстрована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Леніна, 24, кв. 25.

Проживаю за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Козакова, 31, кв. 12.

14 березня 2013 р. Супруненко О.В. Супруненко

Образец автобиографии на украинском языке проверен на актуальность 14.03.13

 • Краткая автобиографияОбразец краткой автобиографии

  Краткая автобиография – это документ, который содержит основные сведения о…

 • Автобиография школьникаПример автобиографии школьника

  Автобиография – это документ, описывающий жизненный путь человека. Пишется она на…

 • Автобиография на госслужбуАвтобиография на госслужбу

  В список необходимых документов при поступлении на госслужбу часто входит автобиография…

 • Автобиография в МВДОбразец автобиографии в МВД

  В перечень документов, необходимых для поступления на службу в МВД, входит автобиография…

 • Приклад написання автобіографії знадобиться будь-якій людині, так як далеко не всі знають, які дані в ній потрібно відобразити. Воно й зрозуміло: адже не кожен день доводиться стикатися з таким завданням. В результаті виникають питання: як правильно написати автобіографію, що потрібно в ній відобразити в обов’язковому порядку і якими правилами написання потрібно керуватися?

  Автобіографія бланк на українській мові скачати

  Основні правила написання автобіографії

  Слід відразу сказати, що ніяких особливих вимог до написання автобіографій не передбачено. Отже, складати автобіографію необхідно керуючись загальними вимогами до написання ділових листів.

  • Ваша автобіографія не повинна бути дуже об’ємною. Постарайтеся бути лаконічними. Максимальний обсяг написаного не повинен становити більше 1-2 аркушів тексту. Як показує практика, довгі «твори» не допоможуть вам розкритися в очах читає – вони швидше зроблять зворотний ефект.
  • Написане не повинно містити помилок, загальна форма викладу – діловий стиль. При розгляді вашої автобіографії, читає буде приділяти увагу не стільки написаному, скільки тому, в якій формі це зроблено. З цієї причини грамотна мова дозволить набрати вам «додаткові бали».
  • Всі події, описані вами, повинні бути викладені в хронологічному порядку, логічно і послідовно. Тобто не можна відразу після розповіді про школу перейти до трудової діяльності, пропустивши інші навчальні заклади, або спочатку розповісти про місце роботи, а потім згадати про здобуту освіту.
  • Інформація про вас, викладена в автобіографії, повинна бути справжньою. Включення помилкових або недостовірних відомостей може перешкодити отримати бажану роботу (або домогтися іншої мети) і створити не найкращу репутацію.

  Зразок написання автобіографії

  Для того щоб вам було простіше скласти свою автобіографію, наведемо приклад її написання:

  АВТОБІОГРАФІЯ Федосєєвої Лариси Анатоліївни

  Я, Федосєєва Лариса Анатоліївна, народилася 26 вересня 1978 р д. Теребуш Веневського району Тульської області в сім’ї селян. За національністю – росіянка.

  У вересні 1985 р пійшла в 1-й клас середньої школи N 4 м Венев Тульській обл. У червні 1995 р закінчила муніципальну гімназію м Тули. У серпні 1995 році вступила на денне відділення Тульського фінансово-економічного технікуму (факультет економіки), який закінчила в червні 1999 р за спеціальністю “економіст”.

  З липня 1999 р по грудень 2001 р працювала техніком-економістом в ВАТ “Тульський самовар” (м Тула). З січня 2002 р даний час працюю інженером-економістом ФГУП “Механіка” (м Тула).

  Незаміжня.

  батьки:
  Батько – Федосєєв Анатолій Іванович, народився 2 квітня 1955 року в ст. Качалінской Камишинського району Волгоградської області. Русский. Освіта – середньо-спеціальна. В даний час працює електромонтером ВАТ “Тульський вузол електрозв’язку” (м Тула).

  Мати – Федосєєва (Рябініна) Олександра Петрівна, народилася 31 липня 1957 року у д. Теребуш Веневського району Тульської області. Російська. Освіта середня. В даний час – домогосподарка.

  Батьки проживають за адресою: 224010, м. Тула, ул. Перемоги, буд. 8.

  Сестра – Леонович (Федосєєва) Ірина Анатоліївна, народилася 15 листопада 1976 р д. Теребуш Веневського району Тульської області. Російська. Освіта вища. В даний час працює начальником економічного відділу ФГУП “Механіка”.

  Сестра проживає за адресою: 224018, м. Київ, Тихий пров., буд. 18.
  В даний час проживаю за адресою: 224018, м. Київ, Тихий пров., буд. 18.

  Особистий підпис Л.А. Федосєєва

  4 вересня 2014 р

  Будь-яка інша автобіографія пишеться за такою ж схемою з адаптацією під конкретний випадок. Наприклад, якщо написати автобіографію необхідно школяреві, то в тексті необхідно зробити ухил на досягнення в навчанні, участь у додаткових освітніх заходах (олімпіадах, конкурсах, виставках). Можна також відобразити спортивну діяльність, розповісти про досягнення в спорті.

  Зразок автобіографії українською мовою

  Зразок автобіографії студента

  Якщо говорити про автобіографії студента, то незайвим буде включити в текст інформацію про конференціях, студентських конкурсах, наукових роботах, які були підготовлені за час навчання. Якщо студент займається додатковою роботою по своїй спеціальності, то цей досвід потребує відображення в автобіографії. Можна розповісти про пройдену практику, в тому числі і виробничої. Для студента найбільш важливим є відображення активної життєвої позиції, легкої навченості, а також високого рівня теоретичної підготовки. Якщо студент крім навчання займається спортом, представляє свій вуз на змаганнях, то цю інформацію також слід включити в біографію.

  Як правильно написати автобіографію

  Щоб правильно написати автобіографію, необхідно дотримуватися основної структури:

  • назва документу;
  • прізвище, ім’я, по батькові автора;
  • Дата та місце народження;
  • освіту (місце і період навчання, присвоєна кваліфікація і спеціальність);
  • вид трудової діяльності;
  • останнє місце роботи і займана посада;
  • нагороди, грамоти;
  • сімейний стан;
  • відомості про батьків і найближчих родичів (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце роботи/навчання і адреса проживання);
  • дата складання автобіографії;
  • особистий підпис.

  Скачати зразок автобіографії українською мовою

  Автобіографія зразок для прийому на роботу

  Крім загальних правил, автобіографія при прийомі на роботу повинна містити в собі наступні характеристики:

  • кар’єрні досягнення.
   Описувати абсолютно всі дані, які можуть зацікавити роботодавця: участь в робочих проектах, кар’єрні досягнення, ваші сильні професійні сторони і т.д. Детально опишіть, що входило у ваші обов’язки на кожному місці роботи, і яких висот ви домоглися на службі;
  • професійні навички.
   Якщо крім основних освітніх закладів ви підвищували свою кваліфікацію на професійних курсах, брали участь в семінарах або тренінгах, обов’язково вкажіть це у своїй автобіографії. Роботодавець повинен бачити, якими знаннями ви володієте;
  • ділові якості.
   В автобіографії, так само, як і в резюме, прийнято вказувати свої ділові якості – пунктуальність, уважність, стресостійкість і т.д. Постарайтеся в цій частині документа вказати свої найсильніші сторони. Наприклад, якщо вас не лякає авральний режим або ви володієте високою старанністю, обов’язково повідомте про це через автобіографію;
  • побажання до роботи.
   В автобіографії ви також можете вказати свої побажання до майбутньої роботи. Постарайтеся не бути надмірно вимогливим, але, тим не менш, вказуйте дійсно важливі моменти. Можливо, вам не підходить ненормований робочий графік або ви не можете їздити у відрядження. Вкажіть про це відразу, щоб роботодавець бачив, чи підходить йому ваша кандидатура.

  Зразок автобіографії українською мовою 2017

  Я, Сергій Іванович Васильєв, народився 12 квітня 1974 року в м Красний Лиман Донецької області (Україна).

  Мати – Васильєва Тетяна Степанівна, 1951 року народження, українка, має вищу педагогічну освіту, працювала педагогом (вихователем в дитячому саду, потім шкільним учителем), пенсіонер. Проживає за адресою: м Красний Лиман Донецької обл., Вул. Залізнична, 123.

  Батько – Васильєв Іван Сергійович, 1950 року народження, російська, робочий із середньою технічною освітою, працював машиністом електровоза, пенсіонер. Зараз проживає за адресою: м.Лозова Харківської обл., Вул. Рилєєва, 47.

  У 1981 році пішов в 1 клас Краснолиманської середньої школи № 3 в рідному місті Красний Лиман, а в 1989 році отримав неповну середню освіту і вступив до Донецького економічний технікум на спеціальність технік-технолог, який успішно закінчив у 1993 році.

  З 1993 по 1995 рік – служба в армії (ракетні війська, старший сержант запасу).

  У 1995 році вступив в Слов’янський педагогічний інститут, і в 1999 році отримав диплом спеціаліста за спеціальністю викладач фізики і математики.

  У 2004 році вступив до Криворізького економічного інституту (на заочне відділення), який закінчив у 2009 році, отримавши диплом економіста (бакалавр)

  З 1999 року почалася моя трудова кар’єра з посади вчителя математики та фізкультури в сільській школі.

  У 2004 році одружився і переїхав на постійне місце проживання в м Кривий Ріг, влаштувавшись на роботу в приватну фірму на посаду менеджера по роботі з клієнтами, де працював по теперішній час. За багато років успішної роботи менеджером набув величезного досвіду роботи з клієнтами. Звільнився в зв’язку з тим, що не давалася можливість кар’єрного росту, а мені б хотілося реалізуватися не тільки як менеджеру, але і як керівнику відділу.

  Одружений. Дружина – Марина Анатоліївна Васильєва, 1982 року народження, білоруска, освіта вища юридична, в даний час знаходиться в декретній відпустці, проживає зі мною.
  Син – Дмитро Сергійович Васильєв, 2005 року народження, проживає зі мною.
  Дочка – Дар’я Сергіївна Васильєва, 2010 року народження, проживає зі мною.

  У трудовій діяльності завжди відрізнявся своїми досягненнями і творчою ініціативою, як в педагогічній діяльності, так і в роботі менеджером у приватній компанії, за що багаторазово заохочувався грошовими преміями та цінними подарунками.

  Хобі – спорт і велотуризм. Маю другий дорослий розряд з легкої атлетики та коричневий пояс з рукопашного бою. Неодноразово займав призові місця в різних змаганнях з легкої атлетики. Регулярно займаюся в тренажерному залі і їжджу на велосипеді на довгі дистанції.

  Судимостей не маю. За віросповіданням – протестант (член церкви «Нове життя»).

  Паспорт ВН №234567, виданий Краснолиманським ГО УВС України в Донецькій області 18 жовтня 1998 року.
  Реєстрація: Дніпропетровська обл., М.Кривий Ріг, вул. Леніна, 89, кв. 123

  Фактично проживаю за адресою: м Кривий Ріг, вул. Мануйлова, 60, кв.78

  Тел. моб .: (067) 123-45-67
  Тел. будинок .: (0564) 69-12-34
  Е-mail: sergio1974@i.ua

  12 серпня 2011 р

  Яка ще інформація вам необхідна при складанні автобіографії?

  Якщо ви підшукуєте роботу, то майте на увазі, що автобіографію часто замінюють резюме, і при його складанні є деякі відмінності: наприклад, не потрібно вказувати інформацію про батьків, подружжя, дітей і близьких родичів.

  Сьогодні стало популярним до резюме докладати своє фото, але тут теж слід дотримуватися деяких правил: знімок виконується на нейтральному тлі, а претендент повинен бути в діловому одязі. Якщо ви дама, то не забувайте про акуратною зачісці, стриманому манікюрі, денному макіяжі та відсутності помітних прикрас.

  У резюме можна зробити посилання на характеристику з попереднього місця роботи і представити рекомендаційний лист, щоб потенційний роботодавець міг оцінити ваш професіоналізм від «перших осіб». Дана практика оптимальна, якщо ви педагог, гуманітарій, працюєте по вузьконаправленої спеціалізації.

  Найчастіше, рекомендацію надає керівник, в підпорядкуванні якого ви перебували, але характеристику може дати і директор фірми. Якщо ви проходили військову службу, то цей момент також слід відобразити в резюме. Жінкам потрібно було зробити позначку про відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами. Завершує резюме особистий підпис укладача і дата.

  ×

  Рекомендуємо переглянути


  Статистика

  Онлайн всего: 1

  Гостей: 1

  Пользователей: 0


  Автобіографія, MSWord, А4, укр.

  [ Скачать с сервера (24.5 Kb)
  · Скачать удаленно (Бесплатно!)
  · Скриншот ]
  11.11.2012, 20:14
  Категория: Кадри (ук) | Добавил: photo-text
  | Теги: бесплатно, скачать, мастерская, формы, журналы, магазин, Бланки, макеты, тиражировать, ризограф
  Просмотров: 32427 | Загрузок: 9804
  | Комментарии: 8
  | Рейтинг: 2.0/1
  Всего комментариев: 2

  Автобіографія бланк на українській мові скачати

  0

  Автобіографія бланк на українській мові скачати

  2

  Saska_savran

   
  (08.04.2014 10:36)

  [Материал]

  Спасибо, выручили. Лень было набирать=)

  Автобіографія бланк на українській мові скачати

  0

  Автобіографія бланк на українській мові скачати

  1

  Віктор

   
  (25.12.2013 23:27)

  [Материал]

  класний сайт

  Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.

  [

  Регистрация

  |

  Вход

  ]

  Автобіографія бланк на українській мові скачати


  Adblock
  detector